ยินดีต้อนรับสู่ Camfrog!
ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด วีดีโอชุมชนออนไลน์

พูดคุยสนทนากับเรา สมาชิกที่ออนไลน์ตอนนี้!

รับ Camfrog ฟรี
For Windows Version 6.20.668
Best chat application in years - cindywin
Awesome way to meet new people! - Jang.
Love it! - rosbro
วิดีโอแชทกับผู้ใช้งานนับล้านคนในห้องสนทนาหลายพันห้อง
สัมผัสทุกการติดต่อโดยผ่านทางอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, หรือ แอนดรอยด์
วีดีสนทนากับเพื่อนๆ
เก่าแหละใหม่

Camfrog อยู่ในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ ในการติดต่อกับเพื่อน ๆ ของคุณทุกที่

Windows
Mac
IOS
Android

Camfrog Video Chat for Windows

Camfrog สำหรับ Windows

เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน ระบบการส่งข้อความของ Facebook ดาวโหลด Camfrog ฟรี!

Camfrog Video Chat for Mac

Camfrog สำหรับเวอร์ชั่น Mac

เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน ดาวโหลด Camfrog ฟรี!

Camfrog Video Chat for iOS

Camfrog สำหรับเวอร์ชั่น iOS

Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน สนทนาตอบโต้ หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้ ดาวโหลด Camfrog ฟรี!

Camfrog Video Chat for Android

Camfrog สำหรับ Android

Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน สนทนาตอบโต้ หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้ ดาวโหลด Camfrog ฟรี!
เครือข่ายสังคมของ Camfrog
"Camfrog เป็นที่ที่น่าอยู่"
"สุนทรีย์ภาพแห่งการสื่อสาร"
คุณรู้ภาษามือ ?
เข้ามาเยี่ยมเยียนห้อง deaf